Kontakt

Mgr. Igor Šimologo

Adresa

blok FKvačalovaŽilinaE-mail

igor.simo@shanticentrum.com

tc

0949 578 769


Aktuality:

leto


Zobraziť Kvačalova 57, 010 04 Žilina na väčšej mape

Info pre motorizovaných

návštevníkov Shanti centra:

Prosíme Vás použite verejné

parkovisko pri Závodskom

cintoríne (cca. 2min chôdze).

bus

Jazyková škola Shanti Vám ponúka kurzy anglického jazyka v závislosti od Vašich požiadaviek a potrieb. Organizujeme a zabezpečujeme výučbu v malých skupinkách do 6 účastníkov.

  • skupinové a individuálne kurzy pre deti, žiakov a dospelých
  • firemné kurzy, konverzačné kurzy, prípravy na maturitu
  • preklady a tlmočenie


Naše kurzy prebiehajú pod vedením starostlivo vybraných a kvalifikovaných lektorov, ktorí sa pri výučbe opierajú o overené učebné materiály a čerpajú tiež z vlastných skúseností využívania cudzieho jazyka. Nepoužívame žiadnu mimoriadnu či práve letiacu metódu výučby. Veríme, že zásadným prvkom kvalitného jazykového vzdelávania je osobnosť lektora, ktorý dokáže citlivo prispôsobiť obsah, tempo aj štruktúru hodiny konkrétnym potrebám žiakov a klientov.

Výrazný podiel každej hodiny zaberá konverzácia, čo je podľa nášho názoru hlavným cieľom učenia sa cudzieho jazyka.

Udržiavaním nízkeho počtu žiakov v skupine – maximálne 6 študentov – umožňujeme individuálny prístup v rámci skupiny a rýchlejší výkonnostný rast. Individuálny prístup tiež uplatňujeme v rámci kurzov – žiadna skupina nie je „rovnaká“ a kladie na lektora iné nároky.

Skupinové kurzy prebiehajú štandardne dvakrát týždenne. Individuálne kurzy prispôsobujeme aktuálnym potrebám a možnostiam klientov.

Väčšinu našich kurzov predstavuje momentálne výučba anglického jazyka pre deti základných škôl, ktoré sme donedávna organizovali v spolupráci s partnerskou jazykovou školou Zelená planéta. V tejto oblasti máme niekoľkoročné overené skúsenosti a úspechy. Teší nás záujem o jazykové vzdelávanie a neustále pracujeme na jeho ďalšom skvalitňovaní.

Jazykové kurzy prebiehajú na základných školách, v priestoroch Shanti centra v Žiline, vo firmách, ako na iných miestach podľa dohody a charakteru kurzov.

Ďalšie informácie a konkrétnu ponuku Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0949 578 769.

 © Copyright 2012   Všetky práva vyhradené:  Shanti centrum